Úvod do sebeobrany


Tyto stránky byly vytvořeny pro studenty profesní sebeobrany z oborů:


  • Plánování a řízení krizových situací (PŘKS),

  • Zdravotnický záchranář (ZZ),

  • ale i pro studenty volitelné TV předmětu sebeobranaCo je ukryto za termínem sebeobrana? Podívejme se jak definuje sebeobranu soudní znalce v tomto oboru pana Judr. Zdeňka Náchodského.


"Sebeobrana je založena na souhrnu znalostí a dovedností, které jsou určeny k předcházení útoku na vlastní osobu, k obraně před fyzickou a psychickou újmou v průběhu útoku i k odsunutí negativních jevů útoku na psychiku napadeného. Je praktickou účelovou disciplínou, která slouží především k ochraně života, zdraví, majetku, cti, osobní a domovní svobody.

(Náchodský, 2006, s. 5)"


Dnes najdeme mnoho bojových metod či systémů, které se zaobírají řešením sebeobranných situací.

Uvědomte si, že žádná videa nemohou nahradit přímou zkušenost s dlouhodobým tréninkem, bez kterého nelze předpokládat úspěch.


V naší výuce sebeobrany a profesní sebeobrany se se studenty zaměříme na následující oblasti:


1) Fyzická odolnost

2) Psychická odolnost

3) Taktické zvládnutí situace

4) Technická připravenost

5) Využití sebeobranných prostředků

6) Právní minimum

7) První pomoc